Hoş Geldiniz Ödev Yaparım'a
Tez yazım kılavuzu

Hocaya Mesaj Gönder

Tez yazım kılavuzu

Tez dizayn ölçü ayarlama akademik çalışmalarda çok önemli bir ayrıntıdır. Tezin konuya uygun olarak akademik dille yazılması, gereken literatür taramalarının yapılması ve yazıya dökülmesi kadar tez yazık klavuzuna uygun hale getirilmesi önemli olmaktadır. Her üniversitenin kendisine özel bir tez yazım klavuzu vardır.  Tez yazım klavuzlarında sayfa yapısı ve satır aralıkları, kapak ve içindekiler kısmının dizaynı ve sayfa numaralandırma gibi kısımlar vardır. Aynı zamanda punto ve yazım biçimi ve kaynak gösterme biçimlerine de tez yazım klavuzuna bakılarak karar verilmektedir. Örnek tez yazım klavuzları aşağıdaki linklerden verilmiştir, inceleyebilirsiniz;

Tez yazma aşamasındaki öğrencilerin dikkat etmesi gerekli önemli noktalar aşağıda verilmektedir:

Atıf yapmaktan kaçınmamak, alıntı konularında bilimsel etik kurallarını gözetmek ve kaynak göstermeden hiçbir şekilde cümle, paragraf, şekil, çizelge, veri ve sonuç kullanmamak
Yazılmış bu kılavuzu ve kılavuzda ele alınan noktaları dikkatli bir şekilde okumak ve anlamak
Kılavuzla birlikte verilen “biçim” ve “Format Template-Biçim Şablonları” kullanmak
Daha önce yazılmış tezleri, aynı biçim hatalarını tekrar etmemek adına örnek olarak kullanmamak
Tez yazımında açık ve kısa cümleler kullanmak
Açık olmayan veya anlaşılmayan durumlar için enstitü sekreterliğinden bilgi almak

Tez dizayn ve ölçü ayarlama işlemine öncelikle kapak kısmından başlanılır; Tez kapağı tezin en dışında yer alır. Üzerinde bölüm ismi, tez konusunun adı, tez yazarı, tarih ve il ismi yer almaktadır. Tez kapağında yer alan isimler arasındaki boşluklar tez yazım klavuzunda yer aldığı biçimde tasarlanmaktadır. Örnek bir tez kapağı aşağıda verilmiştir.

Proje,tez danışmanlık desteği verilir.

İntihal düşürme hizmeti alabilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı özgün hale getrebilirsiniz.

Ödev Yaparım İlanlarına Bakınız