Hoş Geldiniz Ödev Yaparım'a
Lisans Tez Danışmanlık

Hocaya Mesaj Gönder

Lisans Tez Danışmanlık

Tez ve Proje hazırlama uygulaması bu basamaklardan ilk defa geçen tüm öğrenciler için çok zor bir süreçtir. Tez yazma zaman aralığında, alanında uzman ve akademik anlamda yetkinliği olan uzmanlar tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmek elde edeceğiniz neticeler ve başarınız için kritik rolü bulunmaktadır; bunun nedeni tez ve proje hazırlama zaman aralığında yaşadığınız deneyim ve kazanımlar sizi ilerideki dönemde iş ve akademik yaşamınıza hazırlayan önemli etkenlerdendir. Bu sebeple, destek alacağınız birey ve kuruluşları doğru seçmeniz sizi bu süreçte doğru şekilde yönlendirecek danışmanlarla çalışmanız ileriki başarılarınızın devam etmesini sağlayacaktır. Bu anlamda odevyaparim.com alanında uzman kadrosu ile siz öğrencilerimize en doğru ve kaliteli desteği sunmayı hedeflemektedir. Bu yazıda lisans tezi danışmanlığı alanında lisans tezi yazım aşamalarından ve akademik uygulamalardan bahsedilecektir.
Lisans tezi akademik çalışma sonlarında hazırlanan çalışılmış olan bir konusunun nitel ve nicel verileri kapsamında profesyonel olarak yazıma dökülmesidir.  Tezlerin konuları çalışma alanlarına göre farklılık göstermektedir. Yine benzer şekilde, tezin statüsü ve içeriğine bağlı olarak da sayfa sayısı ve genel yapısı değişiklik göstermektedir. Tez yazımı hazırlanırken üniversitelerin tez yazım kurallarına göre düzenleme yapıldığı için bütün tezlerin formatları birbirinden farklı olabilmektedir. Bilimsel bir tez yazımı genel olarak ön lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi olarak sıralanabilir. Tezin yazım aşamasına gelmeden yapılması gerekenler genel olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır.

1.Tez yazımına başlamadan önce yapılması gerekenler;

Konu ile ilgili kapsamlı literatür taramaları yapmak,
Tez yazımında bütün kısımları doğru kurgulayabilme
Eğer tez içerisinde nicel verilerden yararlanılacaksa doğru istatistiklere karar vermek,
Literatür kapsamında yazarlara ve çalışmalara karar vermek
Enstitü için tez öneri formunun oluşturulması ve kurula gönderilmesi

 

2.Çalışma esnasında yapılması gerekli olan aşamalar;  

Konunun gidişatına göre ek literatür taramasına devam edilebilir.
Çalışma devam ederken analiz ve deneyler yapılır.
Çalışma kapsamında yapılan anket ya da deneylerle ilgili yöntemler yazılır.

 

3.Yazımdan önce yapılması gerekli olan basamaklar;

Literatür taraması bitirilir.
Verilerin nicel ve nitel olarak analiz edilir.

Tez yazımında belli prensiplerin üzerinde durulması gerekmektedir. Bunlar;  

Tezin yazımı konu başlığına tam olarak karşılık gelmelidir. Yani tezde anlatılan konularda başlıktan bağımsız olmalıdır.
Tezde her şey ayrıntılı olarak verilmelidir. Bütün sonuçlar, literatürde yapılmış olan benzer çalışmalar ile karşılaştırılmalıdır.
Tez yazımında mutlaka üniversitenin tez yazım kurallarına özen gösterilmelidir.

 


 

 

Proje,tez danışmanlık desteği verilir.

İntihal düşürme hizmeti alabilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı özgün hale getrebilirsiniz.

Ödev Yaparım İlanlarına Bakınız