Hoş Geldiniz Ödev Yaparım'a
Tez Proje Danışmanlığı

Hocaya Mesaj Gönder

Tez Proje Danışmanlığı

Öğrencilerin lisans eğitimlerinden sonra yüksek lisans ve doktora yapmaları, kariyerleri için büyük önem taşıyan ve bir basamağın geride bırakılıp yeni bir kariyer hedef için adım atmalarını sağlayan eğitim zaman aralığı olarak ifade edilmektedir. Bu zaman diliminde tez yazımını yoğun bir süreç olması sebebiyle iyi ve güçlü bir araştırmanın yanında tecrübe, bir alanda belli bir senede yapılmış bir bilgi birikimi ve analiz yetisini de meydana gelmektedir. Proje konusu bulmak ya da tez konusu bulma konusunda veya yazma konusunda problem yaşıyorsanız eğer odevyaparim.com ekibimizin uzman kadrosundan yardım alabilirsiniz.

Tezin ya da projenin hazırlanması, konuyu belirleme sunum ve daha farklı incelikleri kapsamında bulunduran bu zaman aralığında odevyaparim.com olarak uzman kadromuzla yanınızda yer almaya ve tez konusunda bilgi birikimine sahip olan hocalarımızlar tez danışmanlığı yaparak siz öğrencilerimizin tezlerinde ve projelerinde başarı sağlamalarına yardımcı olmaktayız. Konunun tercih edilmesi ve araştırma zaman aralığında sizinle iletişimde olan deneyimli koordinatörlerimiz uzman ekibimizle iletişiminizi sağlamaktadır. Amacımız, tez ve proje danışmanlığı konusunda, en iyi hizmeti vermek ve hazır edebilmek, tez ya da projeyi istenilen zaman aralığında öğrencilerimize bitmiş olarak teslim etmektir.


 

Tez proje danışmanlığı ile ilgili profesyonel aşamalar

Çeşitli teknikler deneme yanılma yolu ile zamanında denenmiştir. Bu yöntemlerin içerisinde en pratik olanı tercih edilmiştir ve buna bağlı olarak çözüme ulaşmak için daha profesyonel adımların atıldığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında tecrübe sahibi uzman kadro ile beraber hem tez, proje danışmanlığı hem de sunum yapılmaktadır. Öğrencilerin konu alanlarına uygun olan uzmanlar seçilerek öğrencinin mağduriyeti engellenmektedir.  

Tez ve proje danışmanlığı yapan uzmanlar ölçme ve değerlendirme araçları profesyonel bir biçimde kullanmaktadır ve tez için en uygun olanı tercih edilmektedir. Tez danışmanlık hizmetiyle beraber öğrenciler zamandan tasarruf etmektedir. Alanında uzman ekibimiz konunuz ile ilgili olarak literatür taramanızı yapmaktadır.

 

Tez danışmanlık hizmetleri zaman aralığında yapılmış olan araştırmaları tez sahibine mail yolu ile gönderilir ve süreç danışmanlık yapan uzman ile beraber yürütülür. Proje yazımı başlamadan önce konunuza uygun olan tez danışmanı ile projenin her adımında iletişim içinde olacaksınız. Böylelikle hem kapsam konusunda detaylı bilgiye sahip olursunuz hem de istenilen düzenlemeleri yaparsınız.

Tez konusuna karar verme konusuyla ilgili olarak da aynı aşamalardan geçilmektedir ve tez sahibinin de önerileri alınarak daha kapsamlı bir konu tercih edilir. Tez danışmanlık hizmetlerinin tüm süreçlerinde tez sahibi bilgilendirmek zorundadır.

Tez danışmanlık hizmetlerinde genellikle ön yargılı yaklaşım gözlemlenmektedir. Bunun nedeni tezin öğrenci tarafından yazılmaması ve etik kurallar olabilmektedir. Ancak  öğrencilerin çevresel sorunlar ve zaman sıkıntısından dolayı okullarını ve mezuniyetlerini riske etmeleri mümkün gözükmemektedir.

Bu kuralları genel itibari ile Bölüm Başkanlıkları kendilerine göre düzenlemeler yaparak belirledikleri gözlemlenmiştir. Fakat, genel yapı özellikleriyle ile istenen içerikler birbirine yakın gözükmektedir. Buna göre bir Bitirme Tezinde veya proje yazımında yazılı olarak sunulması gereken yapı kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

 

Tez yazımında, A4 sayfa boyutunda sol kenarda 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm ve kenarda 2,5 cm boşluk bırakılarak 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipi karakteriyle 12 punto olarak yazıma özen gösterilmelidir. Aynı zamanda tez veya proje yazım kurallarına da dikkat edilmesinde fayda vardır.
İç Kapak, Önsöz, Özet, İçindekiler gibi bitirme ödevi son sayfalar hariç tüm sayfaların altında orta kısma sayfa numaraları mutlaka eklenmelidir. Akabinde sayfa numaralarına bağlı olarak içindekiler kısmı numaralandırılmalıdır.
Genel bir tez şu bölümlerden oluşmaktadır;
Giriş,

Materyal ve Yöntem,

Sonuçlar,

Kaynaklar

Ekler olmak üzere beş kısımdan meydana gelmektedir.

Tez ya da proje bitiminde Özgeçmiş ayrı bir sayfada yer almaktadır.

Metin içinde kaynaklar, cümlenin bitiminde *(Okyar, 2006). veya cümlenin başında, “Okyar (2007)*” biçiminde kaynak gösterimi yapılmalıdır.
Tezin sonunda kaynaklar, “Okyar, M., 2007. Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt, Sayfa No.” Biçiminde gösterilmelidir.
Bitirme Tezleri genel itibari ile 3 cilt olarak basılmakta, 2 nüsha Üniversiteye, 1 basım da size kalmaktadır. Ancak istek halinde daha fazla basım da yapılabilmektedir.
Bu konular ile ilgili olarak ve tezin birçok aşamasında odevyaparim.com ekibinde yer alan uzman yazarlarımız tezin her aşamasında siz öğrencilerimizi bilgilendirmektedir. 

 

Proje,tez danışmanlık desteği verilir.

İntihal düşürme hizmeti alabilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı özgün hale getrebilirsiniz.

Ödev Yaparım İlanlarına Bakınız