Hoş Geldiniz Ödev Yaparım'a
Yüksek Lisans Danışmanlık

Hocaya Mesaj Gönder

Yüksek Lisans Danışmanlık

Yüksek lisans tezi aşaması lisans eğitiminden sonra bir konuda uzmanlaşmak için eğitim alınan ve akademik alanda bir basamak üste çıkabilmek için yazılan metindir. Yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerine nazaran tez konusunda daha tecrübeli olmalarına rağmen lisans tez danışmanlıklarına başvurmalarının esas sebepleri iş hayatından dolayı zaman konusunda sıkıntı yaşamaları, danışman hocaların yeterli ilgiyi gösterememeleri, tez yazımı aşamasında ve konu seçiminde zorlanmaları olmaktadır. Yüksek lisans tez yazdırma aşamasına geçilmesi bireyler açısından karar vermede de oldukça zor olmaktadır.
 

Günümüzde gelişen ve değişen dünya koşullarını da göz önüne aldığımızda yalnızca lisans mezunu olmanın yeterli olmadığı görülür. Akademik olarak akademisyen olabilmek için yükselebilmek veya çalışan kişilerin kendi alanlarında uzmanlaşması, terfi etmek gibi sebeplerden dolayı yüksek lisans yapmak ihtiyacı hissetmektedirler.

Genellikle çalışan bireyler yüksek lisansı bitirmek hedefiyle yapılan tez çalışmalar için maddi imkanlar için çalışmak zorunda olma, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi nedenlerle yüksek lisans tezini yazmaya zaman bulamamaktadırlar. Bu sebeple tez danışma merkezlerine başvuru yapmaktadırlar. Bu konuda biz odevyaparim.com ekibi olarak uzman kadromuzla size destek vermekteyiz.

 

Yüksek lisansın hedefi araştırmalar neticesinde bilime katkı yapmaktır. Bu sebeple akademik yazım dili, yabancı – türkçe literatür taramasının yapılması, özgün yazım biçimi (alıntı oranı) durumları artık yüksek lisans seviyesinde olunduğunda hata kabul edilemez olmalıdır. Akademik metinler, analiz uygulaması yapılarak veya literatür araştırılması yapılması biçiminde iki şekilde gerçekleşmektedir. Biz odevyaparim.com her yüksek lisans tez danışmanlık olarak her türlü desteği vermekteyiz. Tezinizin hem İngilizce Türkçe araştırılması hem de analizlerinin yapılmasını sağlamaktayız.

Yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitiminin en önemli ve en son son aşamasını ifade etmektedir. Kişiler kendi alanları kapsamında ilerlemek istedikleri bilimsel çalışmanın meydana gelimini yapılandırma yolu ile danışman hocasına sunduğu ve bu doğrultuda ilerlediği bir zaman aralığıdır. Bu süreç öğrenciler bakımından disiplinli, planlı bir şekilde yürütülmelidir.

Yüksek lisans ders dönemi ve doktora yeterliklik sonrası tez aşaması başlamaktadır. Tez, adayın akademik eğitimi süresince edindiği bilgi birikimini kullanarak ortaya çıkardığı orijinal ve bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilir. Ancak, bazı üniversitelerde, lisans eğitiminden mezun olmak için de tez yazılması gerekmektedir. Bu tezler her ne kadar yeterince akademik olarak görülmese de, öğrencilerin belirli bir konudaki bilgilerini pekiştirmeleri ve bilimsel yazı yazabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri bakımından önem taşımaktadır.

Doktora tezi ve yüksek lisans tezi hazırlama süreci çoğu öğrenci için gayet stresli ve zorlu bir aşamadır. Her ne kadar adaylar tez yazma aşamasına geçtiklerinde yolun yarısından çoğunu bitirdiklerini düşünseler de, doktora tezi ve yüksek lisans tezi yazma sürecinde adayların dikkat etmesi gereken bir takım önemli noktalar bulunmaktadır.

Proje,tez danışmanlık desteği verilir.

İntihal düşürme hizmeti alabilirsiniz. Akademik çalışmalarınızı özgün hale getrebilirsiniz.

Ödev Yaparım İlanlarına Bakınız